Sàn Giao dịch và Giới thiệu
Sản phẩm OCOP

One Commune One Product Of Vietnam
~ E-commerce ~

Thứ hạng OCOP:

Cổng tỉnh OCOP:

Độ tương tác:

Bắp cải hữu cơ
Bắp cải hữu cơ

Bắp cải hữu cơ

60,000/ Khác


MoQ = 21 Khác (Min. Order)

Xà lách hữu cơ
Xà lách hữu cơ

Xà lách hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Súp lơ hữu cơ
Súp lơ hữu cơ

Súp lơ hữu cơ

80,000/ Khác


MoQ = 21 Khác (Min. Order)

Rau muống hữu cơ
Rau muống hữu cơ

Rau muống hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Rau dền hữu cơ
Rau dền hữu cơ

Rau dền hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Rau ngót hữu cơ
Rau ngót hữu cơ

Rau ngót hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Mùng tơi hữu cơ
Mùng tơi hữu cơ

Mùng tơi hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Cải chíp hữu cơ
Cải chíp hữu cơ

Cải chíp hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Cải cúc hữu cơ
Cải cúc hữu cơ

Cải cúc hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Hành lá hữu cơ
Hành lá hữu cơ

Hành lá hữu cơ

10,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Ngọn su su hữu cơ
Ngọn su su hữu cơ

Ngọn su su hữu cơ

25,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Rau lang hữu cơ
Rau lang hữu cơ

Rau lang hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Su hào hữu cơ
Su hào hữu cơ

Su hào hữu cơ

60,000/ Khác


MoQ = 21 Khác (Min. Order)

Đậu cove hữu cơ
Đậu cove hữu cơ

Đậu cove hữu cơ

80,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Su su hữu cơ
Su su hữu cơ

Su su hữu cơ

50,000/ Khác


MoQ = 21 Khác (Min. Order)

Rau mỏ hữu cơ
Rau mỏ hữu cơ

Rau mỏ hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Cải sâm hữu cơ
Cải sâm hữu cơ

Cải sâm hữu cơ

18,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Chùm ngây hữu cơ
Chùm ngây hữu cơ

Chùm ngây hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Bò khai hữu cơ
Bò khai hữu cơ

Bò khai hữu cơ

15,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

Rau dớn hữu cơ
Rau dớn hữu cơ

Rau dớn hữu cơ

50,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)