Sàn Giao dịch và Giới thiệu
Sản phẩm OCOP

One Commune One Product Of Vietnam
~ E-commerce ~

Thứ hạng OCOP:

Cổng tỉnh OCOP:

Độ tương tác:

GẠO TỨ MINH
GẠO TỨ MINH

GẠO TỨ MINH

150,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)

SACHI RANG MUỐI
SACHI RANG MUỐI

SACHI RANG MUỐI

60,000/ Túi


MoQ = 21 Túi (Min. Order)